Els nostres serveis

Soldadura Làser

La soldadura làser, és un mitjà de soldadura per fusió, que utilitza l’energia aportada per un raig de llum làser per fondre i recristal·litzar el material o els materials a unir, per obtenir la corresponent unió.

El soldat amb làser es forma mitjançant un intens raig de llum, que escalfa ràpidament el material, que es calcula en milisegons. Això ens proporciona un baix escalfament de la peça i conseqüentment la no deformació. Amb aquesta soldadura podem realitzar diferents feines que mitjançant altres processos com podria ser el tig, el mig o l’autògena alterarien o deformarien la peça/material.

La soldadura làser es pot utilitzar per soldar diferents materials, entre ells mateixos o similars. Cal destacar els acers, acers inoxidables, aleacions de titani, coure, alumini…

AVANTAGES DE LA SOLDADURA LÀSER

-Es redueix considerablement la distorsió i deformació del material.

-eliminació de costos de procés post-producció

-absència de porus en el cordó.

-es pot obtenir una alta precisió.

-la soldadura làser es pot utilitzar per diferents materials.

-permet soldar diferents materials que amb altres tècniques són difícils de soldar.

Soldadura Tig

La soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) es caracteritza per l’ús d’un elèctrode permanent de tungstè. El gran avantatge d’aquest mètode de soldadura és, bàsicament, l’obtenció de cordons més resistents, més dúctils i menys sensibles a la corrosió que a la resta de procediments, ja que el gas protector impedeix el contacte entre l’oxigen de l’atmosfera i el bany de fusió.

En les nostres instal·lacions duem a terme la soldadura tig, destinada a peces que necessiten grans aportacions de soldadura. Consulta la galeria amb els últims treballs de soldadura tig alumini, soldadura tig acer inoxidable, etc…

El gran avantatge d’aquest mètode de soldadura és, bàsicament, l’obtenció de cordons més resistents, més dúctils i menys sensibles a la corrosió que a la resta de procediments, ja que el gas protector impedeix el contacte entre l’oxigen de l’atmosfera i el bany de fusió. A més, aquest gas simplifica notablement el soldat de metalls ferrosos i no ferrosos, per no requerir l’ús de desoxidant, amb les deformacions o inclusions d’escòria que poden implicar. Un altre avantatge de la soldadura per arc en atmosfera inert és que permet obtenir soldadures netes i uniformes. A causa de l’escassetat de fums i projeccions, la mobilitat del gas que envolta l’arc transparent permet al soldador veure clarament el que està fent en tot moment, cosa que repercuteix favorablement en la qualitat de la soldadura. El cordó obtingut és per tant d’un bon acabat superficial, que pot millorar-se amb senzilles operacions d’acabat, el que incideix favorablement en els costos de producció. A més, la deformació que es produeix als voltants del cordó de soldadura és menor.

Soldadura Mig

La soldadura MIG/MAG  és un procés semiautomàtic, automàtic o robotitzat de soldadura que utilitza un elèctrode consumible i continu que és alimentat a la pistola juntament amb el gas inert en la soldadura MIG o gas actiu en la soldadura MAG que crea l’atmosfera protectora.

 

Fa que no sigui necessari estar canviant d’elèctrode constantment. Aquest procés s’utilitza molt en feines on el temps i la qualitat de la soldadura són crucials. El principi és similar a la soldadura per arc, amb la diferència en l’elèctrode continu i la protecció del gas inert el que li donen a aquest mètode la capacitat de produir cordons més nets (no forma escòria, per la qual cosa poden formar diverses capes sense necessitat de neteja intermèdia)

El mètode MIG utilitza un gas inert (argó, heli o una barreja d’ambdós). S’empra sobretot per a soldar acers inoxidables, coure, alumini, ferrocolat, xapes galvanitzades i aliatges lleugers.

És similar a la soldadura MAG (soldadura per arc amb gas actiu), es distingeixen en el gas protector que empren.

Soldadura Autogena

La soldadura autògena és un procediment de soldadura homogènia, realitzat amb una flama oxiacetilènica.

Es tracta d’un procés de soldadura per fusió. És possible soldar gairebé qualsevol metall d’ús industrial : coure, alumini, magnesi i els seus aliatges (llautó, bronze, etc..), així com ferro, ferro colat, acers al carboni, aliats i inoxidables.

Puigpardines, 20

08560 - Manlleu (Barcelona)

Tel. / Fax: 938 511 279 / 938 510 126

687 72 34 10